Žádost o přijetí ke stažení zde.

  Čestné prohlášení očkování ke stažení zde.

   

  Zápis pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a míst poskytovaného vzdělávání:

  ·        MŠ Děčín VI, Thunská 1303/4

  ·        MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9

  ·        MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec 131

   

  1.      Vytiskněte si potřebné formuláře z webových stránek školy

  https://www.msklostermannova.cz / odkaz Zápis do mateřské školy

  a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, rozhodněte se, kam chcete své dítě umístit, 1. v pořadí = 1, + čestné prohlášení o očkování

  2.  udělejte kopie očkovacího průkazu

  3.  udělejte kopie rodného listu dítěte

  4.  udělejte kopie občanského průkazu zákonných zástupců.

  Pokud budete vyplňovat jinou žádost (než staženou z našich webových stránek) o přijetí, nezapomeňte uvést kam (do jaké mateřské školy) a v jaké prioritě chcete dítě umístit.

  5.  Žádosti o přijetí podávejte v termín u od 4. – 15. 5. 2020

  Druhy podání přihlášky:

  ·        E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

  ·        Datovou schránkou zákonného zástupce – fyzické osoby na datovou schránku školy: 6p3kqhb;

  ·        Poštou - dokumenty vložte do obálky, nadepište Zápis do mateřské školy – neotvírat. Obálku zašlete na adresu: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Ve výjimečných případech můžete přinést přihlášku a ostatní dokumenty osobně do poštovní schránky označené zápis do ulice Klostermannova;

  ·        Pokud nemůžete žádost s přílohami doručit výše uvedenými způsoby, neváhejte kontaktovat ředitelku školy na telefonu 736 633 309.

  6. Po přijetí vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo.  Proto řádně a čitelně (včetně číslic) vypisujte  kontaktní údaje  v žádosti o přijetí. Na vámi uvedený e-mail nebo telefonní číslo vám budeme postupně zasílat další informace k probíhajícímu správnímu řízení.

  Výsledky zápisu budou zveřejněné na úřední desce Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a webových stánkách školy  12. 6. 2020 ve 12 hodin.  Zde budou uvedená registrační čísla kladně  vyřízených vašich žádostí o přijetí do mateřské školy naší organizace.

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : info@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026