Vytisknout tuto stránku

MŠ Thunská přeje všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok vánoční koledou Nesem vám noviny:

Nesem vám noviny - video na YouTube

 

Nesem vám noviny
 
Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
 
Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.
 
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.