Rozvojový program MŠMT

26.01.2014 21:33

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2013. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, přísp. org. žádala o dotaci a získala 100.000 Kč pro odloučené pracoviště MŠ Thunská 1303/4, která se zaměřuje na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi ně také pro děti s vadami řeči. Projekt vedl k proškolení pedagogů v logopedické intervenci. V rámci projektu došlo k vybavení moderními pomůckami k logopedické intervenci – tablety, notebooky s rozvojovými programy, tiskárny a nákup logopedických karet, odborné i dětské literatury. Pro rok 2014 získalo dotaci 80.000 Kč pracoviště MŠ Klostermannova pro podporu logopedické prevence.

 

 

Zpět