Šablony pro MŠ I

 

Projekt s názvem „Projekt MŠ Klostermannova“ z OP VVV - ŠABLONY PRO MŠ I, s registračním číslem

„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007202“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt posiluje personální podporu formou školních asistentů, podporuje čtenářskou pregramotnost a osobnostní rozvoj pedagogů. Výše podpory 648 096,00 Kč.