ZÁPIS 2018

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, zastoupená ředitelkou Mgr. Jiřinou Machačkovou, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

děti s uvedenými registračním čísly se od 1. 9. 2018 přijímají do Mateřské školy Děčín VI,

Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

 

Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 

S sebou:
Prohlídka každé MŠ naší organizace je možná po telefonické domluvě:
  • MŠ Klostermannova: 736 633 309 Mgr. Jiřina Machačková
  • MŠ Moskevská: 720 600 500 Bc. Yveta Fišerová
  • MŠ Krásný Studenec: 773 797 719 Věra Pazderová
  • MŠ Thunská: 603 301 351 Mgr. Hana H. Vatalová