ZÁPIS 2018

 

 
S sebou:
Prohlídka každé MŠ naší organizace je možná po telefonické domluvě:
  • MŠ Klostermannova: 736 633 309 Mgr. Jiřina Machačková
  • MŠ Moskevská: 720 600 500 Bc. Yveta Fišerová
  • MŠ Krásný Studenec: 773 797 719 Věra Pazderová
  • MŠ Thunská: 603 301 351 Mgr. Hana H. Vatalová