Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

   

   

   Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022

   

  Ředitelka Mateřské školy Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k celodenní docházce v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  I.

  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

   

  II. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2021 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

  Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

  §  Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

  §  Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

  §  Ostatní děti.

   

  Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se např. jednat o matky samoživitelky, samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.)

  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné orgány.

   

  Do mateřské školy jsou přijímány děti mladších 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné.

  a) děti se samostatně oblékají a svlékají

  b) děti se samostatně nají

  c) děti nemají pleny

  d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

   

  III.

  O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu.

   

  Děčín, dne 28. 04. 2021     

                                 Mgr. Jiřina Machačková, ředitelka školy

   

   

   

   

   

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : info@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026