Projekt Škola pro všechny

   
  logo SKOLA PRO VSECHNY II
  Název projektu                                Škola pro všechny
   
  Registrační číslo projektu            CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814
   
  Webové stránky projektu           www.inkluzedecin.cz
   
  Obsah projektu                               Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.
   
  Cíl projektu                                       Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce pracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Projekt opět síťuje všechny mateřské školy zřizované městem Děčín, celkem 10 MŠ. Zde usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.
   
  Rozpočet                                            Celkové náklady: 18 292 980,16 Kč

  (podíl města Děčín – 914 649,01 Kč)

   

  Termín realizace             01.09.2018 – 31.08.2020
   
   

  Konzultační pracovník pro MŠ Krásný Studenec:

  Petra Šantrůčková +420778494586

  Liché pondělí: 6:30 - 9:30

  Sudé pondělí: 13:00 - 16:00

   

  Konzultační pracovník pro MŠ Moskevská:

  Bc. Kateřina Roučková +420776413484

  Liché pondělí: 6:30 - 9:30

  Sudé pondělí: 13:00 - 16:00

   

  Konzultační pracovník pro MŠ Thunská:

  Bc. Oldřiška Zemanová +420720225533

  Liché úterý: 6:30 - 9:30

  Sudé úterý: 13:00 - 16:00

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026