Jídelníček

  Jídelní lístek od  24. – 28.2.2020

   

  Pondělí      přesnídávka   pom.sýrová s ořechy,chléb,zelenina,granko,ovoce (1,6,7,8)

                     oběd              polévka drůbeží jemná (1,9)

                                           dukátové buchtičky s vanil.krémem,mléko (1,3,7)

                     svačina          chléb s máslem,plát.sýr,zelenina,čaj,ovoce (1,6,7)

   

   

  Úterý         přesnídávka   pom.z tuňáka,chléb,zelenina,malcao,ovoce (1,4,6,7)

                     oběd              polévka se špaldovými vločkami (1,9)

                                           sekaná pečeně,bram.kaše,kys.okurka,čaj (1,3,7,10)

                     svačina          rohlík s máslem,zel.obloha,mléko,ovoce (1,6,7)

   

   

  Středa       přesnídávka   pom.vaječná,veka,zelenina,nesquik,ovoce (1,3,6,7)

                    oběd               polévka gulášová (1)

                                           zelné těstoviny,strouh.sýr,kompot,čaj (1,3,7)

                    svačina           pom.sojová,chléb,zelenina,mléko,ovoce (1,6,7)

   

   

  Čtvrtek     přesnídávka   čokokuličky v mléce,ovocný čaj,ovoce (1,7,8)

                     oběd              polévka s játrovými noky (1,3,9)

                                           řecký krůtí guláš,rýže,čaj-džus (1,10)

                     svačina          pom.zeleninová,chléb,zelenina,mléko,ovoce (1,6,7)

   

   

  Pátek         přesnídávka  pom.z tofu,chléb,zelenina,bikava,ovoce (1,6,7)

                     oběd             polévka drůbeží s rýží (9)

                                          zapečené brambory,čer.řepa,čaj (1,3,7)

                     svačina         sýrové žervé,chléb,zelenina,mléko,ovoce (1,6,7)

   

   

  Kuchařka:   E.Bečánová                              Ved.stravování:  V. Műllerová

   

   

  Změna jídelníčku i alergenů vyhrazena.

  Strava je určena k okamžité spotřebě.

  Prohlášení o přístupnosti

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

  Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  Struktura informací

  Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

  Stav souladu

  Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

  Přístupnost obsahu

  Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
  Redakční systém Joomla může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech. Tyto informace o názvech obrázků bohužel není možno doplnit, jelikož je použita zakoupená šablona od externího tvůrce pro redakční systém Joomla.

  Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 26.11.2019
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 26.11.2019

  Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

  Zpětná vazba

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

  Mateřská škola Děčín VI
  Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
  Děčín VI - Letná, 40502

  telefon: 412 535 026
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Postupy pro prosazování práva

  V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Prohlášení provozovatele internetových stránek

  Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla. Tento redakční systém se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS) vůbec. Je licencován pod GNU General Public License.

  Správcem veškerého obsahu je Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

  Provozovatel redakčního systému, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

  NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

  1. Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.
  • Vztahuje se i na cizince - důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.
  • Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky mohou povinnost předškolního vzdělávání plnit také v přípravné třídě ZŠ.
   
  1. Na koho se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje?

  • děti mladší pěti let
  • děti s hlubokým mentálním postižením.
   
  1. Jaký je rozsah povinného předškolního vzdělávání?

  • Nepřetržité 4 hodiny v pracovní dny kromě školních prázdnin. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanoví ředitel MŠ v rozmezí mezi 7 a 9 hodinou.
  • MŠ prázdniny nemá, školní rok je od 1. 9. do 31. 8., takže povinné předškolní vzdělávání se v tomto řídí podle ZŠ. 
  • Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
   
  1. Mé dítě není očkováno dle stanoveného očkovacího kalendáře, bude přijato do MŠ?

  • U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola nevyžaduje očkování dle zákona  258/2000 Sb.
  • dětí mladších je doklad o očkování vyžadován.
   
  1. Musím svoje dítě zapsat do spádové MŠ?

  Ne, nemusíte. Dítě může být zapsáno i do jiné MŠ nebo může plnit povinnou předškolní docházku jiným způsobem.
   
   
  1. Co znamená “jiný” způsob plnění povinného předškolního vzdělávání?

  • Individuální vzdělávání
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ - u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (škola musí mít povolení MŠMT).
  Prakticky u všech uvedených způsobů je třeba, aby danou skutečnost zákonný zástupce dítěte oznámil spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. (Pro školní rok 2017/2018 je to tedy nejpozději do 31. května 2017.)
   
   
  1. Jak má oznámení o individuálním vzdělávání vypadat?

  Není dán jednotný formát oznámení, zákonem jsou stanoveny pouze povinné náležitosti:
  • jméno, příjemní, rodné číslo a trvalé bydliště dítěte;
  • období, ve kterém má být dítě individuálně vzdělávání;
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 
  Doporučujeme doplnit základní identifikační údaje na zákonné zástupce dítěte, datum, podpisy. Není nutné vyjádření školského poradenského zařízení.
   
   
  1. Jaké jsou podmínky pro individuální vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání?

  • Ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Vše by mělo vycházet z RVP PV.
  • Způsob, termíny ověření očekávaných výstupů (včetně náhradních termínů) stanoví školní řád dané MŠ.
  • Ověření musí proběhnout v období od 3. do 4. měsíce o začátku školního roku (tj. listopad nebo prosinec).
  • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
   
  1. Jak bude ověřování vypadat, z čeho může MŠ vycházet?

  • Způsob ověřování závisí do jisté míry na jednotlivých MŠ.
  • MŠ vyhodnotí, zda zákonný zástupce postupuje dle doporučení, která dostal před zahájením individuálního vzdělávání.
  • MŠ plní také funkci diagnostickou, proto by měla být s dětmi vyhotovena i pedagogická diagnostika, na základě které by škola doporučila další postup a také třeba návštěvu školského poradenského zařízení.
   
  1. Může ředitel MŠ domácí předškolní vzdělávání mému dítěti ukončit?

  Ano. Ředitel MŠ individuální vzdělávání ukončí, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Jiné důvody k ukončení IV v rámci povinného předškolního vzdělávání zákon neuvádí. Odvolání se proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek, dítě by muselo zahájit pravidelnou docházky do MŠ od následujícího dne. Opětovně nelze již dítě individuálně vzdělávat (v předškolním vzdělávání).
   
   
  1. Jsou i jiné způsoby ukončení individuálního vzdělávání?

  Ano. Na žádost zákonného zástupce dítěte a následnou realizací denní docházky nebo nástupem k povinné školní docházce.
   
   
  1. Hrozí mi nějaké sankce, pokud se s dítětem nedostavím k zápisu nebo bude zanedbávat povinné předškolní vzdělávání?

  Ano. Spádová škola obdrží v předstihu seznamy dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Úkolem ředitele je ověřit, zda zákonní zástupci tuto povinnost splnili a přihlásili dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokuta za nesplnění může být do výše 5.000,- Kč.

  Kritéria

  Ředitelka Mateřské školy Mgr. Jiřina Machačková stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
  • Dle § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

  Děti mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

  • Při příjímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií.

  Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

  1. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  2. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  3. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
  4. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
  5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : info@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026