logo SKOLA PRO VSECHNY II

  Název projektu                             Škola pro všechny II

  Registrační číslo projektu          CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967

  Webové stránky projektu          https://www.inkluzedecin.cz/

   

  Obsah projektu                            Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

  Cíl projektu                                    Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství.

                                                          Snahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

  Rozpočet                                        Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč

                                                           (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)

  Termín realizace                           01.09.2020 – 31.08.2022

   

   ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0015118-01

  (dále jen „Rozhodnutí“)

   

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,

  vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace

  přijaté dne 19. 06. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4

  a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

  souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

   

  rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 796 368,00 Kč příjemci

   

  Název: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 , příspěvková organizace

  Sídlo: Klostermannova 1474, 405 02 Děčín

  IČO: 72744286

  Bankovní účet: 000000-0019231431/0100

  (dále jen „Příjemce“)

   

  na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu

  Název projektu dle MS2014+:Projekt MŠ Klostermannova II

  Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015118

  Mateřská škola Klostermannova 1474/11, Děčín VI

   

  Jídelní lístek od 20. – 24.9.2021

   

  Pondělí      přesnídávka   pom. z tofu, chléb, zelenina, granko, ovoce (1,6,7)

                     oběd            polévka jarní (1,7,9)

                                        čočka nakyselo, vař.vejce, kys.okurka, čaj (1,3,7,10)

                     svačina         domácí moučník, mléko, ovoce (1,3,7)

   

   

  Úterý         přesnídávka    pom. ze šprotů, tm. chléb, zelenina, káva, ovoce (1,4,6,7,8)

                     oběd            polévka s kapáním (1,3,7,9)

                                        vepř. maso na smetaně, knedlík, čaj (1,3,7,9)

                     svačina         pom. z lučiny, chléb, zelenina, mléko, ovoce (1,6,7)

   

   

  Středa       přesnídávka   pom. zeleninová, chléb, zelenina, nesquik, ovoce (1,6,7)

                    oběd             polévka pórková (1,7)

                                        hov. maso na celeru, bram. kaše, čaj (1,7,9)

                    svačina         chléb s máslem, šunka, zelenina, mléko, ovoce (1,6,7)

   

   

  Čtvrtek     přesnídávka   pom. sýrová s vejci, veka, zelenina, malcao, ovoce (1,3,6,7)

                     oběd            polévka s hrachovými vločkami (9)

                                        kuř. maso na žampionech ,rýže, čaj (1,7)

                     svačina         ov. přesnídávka, piškoty, čaj, ovoce (1,3)

   

   

  Pátek         přesnídávka  pom. pestrá, chléb, zelenina, bikava, ovoce (1,3,6,7)

                     oběd             polévka gulášová (1)

                                         zelné těstoviny, strouh. sýr, kompot, čaj (1,3,7)

                     svačina         rohlík s máslem, nutela, mléko, ovoce (1,6,7,8)

   

  Kuchařka:  M. Faragóvá                                    Ved. stravování:  V. Műllerová

   

  Změna jídelníčku i alergenů vyhrazena.

  Strava je určena k okamžité spotřebě.

   

   

   

   

  Prohlášení o přístupnosti

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

  Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  Struktura informací

  Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

  Stav souladu

  Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

  Přístupnost obsahu

  Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
  Redakční systém Joomla může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech. Tyto informace o názvech obrázků bohužel není možno doplnit, jelikož je použita zakoupená šablona od externího tvůrce pro redakční systém Joomla.

  Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 26.11.2019
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 26.11.2019

  Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

  Zpětná vazba

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

  Mateřská škola Děčín VI
  Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
  Děčín VI - Letná, 40502

  telefon: 412 535 026
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Postupy pro prosazování práva

  V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Prohlášení provozovatele internetových stránek

  Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla. Tento redakční systém se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS) vůbec. Je licencován pod GNU General Public License.

  Správcem veškerého obsahu je Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

  Provozovatel redakčního systému, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

  NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

   

  Žádost o přijetí ke stažení zde.

  Vyjádření lékaře ke stažení zde

   

  1. Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.
  • Vztahuje se i na cizince - důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.
  • Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky mohou povinnost předškolního vzdělávání plnit také v přípravné třídě ZŠ.
   
  1. Na koho se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje?

  • děti mladší pěti let
  • děti s hlubokým mentálním postižením.
   
  1. Jaký je rozsah povinného předškolního vzdělávání?

  • Nepřetržité 4 hodiny v pracovní dny kromě školních prázdnin. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanoví ředitel MŠ v rozmezí mezi 7 a 9 hodinou.
  • MŠ prázdniny nemá, školní rok je od 1. 9. do 31. 8., takže povinné předškolní vzdělávání se v tomto řídí podle ZŠ. 
  • Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
   
  1. Mé dítě není očkováno dle stanoveného očkovacího kalendáře, bude přijato do MŠ?

  • U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola nevyžaduje očkování dle zákona  258/2000 Sb.
  • dětí mladších je doklad o očkování vyžadován.
   
  1. Musím svoje dítě zapsat do spádové MŠ?

  Ne, nemusíte. Dítě může být zapsáno i do jiné MŠ nebo může plnit povinnou předškolní docházku jiným způsobem.
   
   
  1. Co znamená “jiný” způsob plnění povinného předškolního vzdělávání?

  • Individuální vzdělávání
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ - u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (škola musí mít povolení MŠMT).
  Prakticky u všech uvedených způsobů je třeba, aby danou skutečnost zákonný zástupce dítěte oznámil spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. (Pro školní rok 2017/2018 je to tedy nejpozději do 31. května 2017.)
   
   
  1. Jak má oznámení o individuálním vzdělávání vypadat?

  Není dán jednotný formát oznámení, zákonem jsou stanoveny pouze povinné náležitosti:
  • jméno, příjemní, rodné číslo a trvalé bydliště dítěte;
  • období, ve kterém má být dítě individuálně vzdělávání;
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 
  Doporučujeme doplnit základní identifikační údaje na zákonné zástupce dítěte, datum, podpisy. Není nutné vyjádření školského poradenského zařízení.
   
   
  1. Jaké jsou podmínky pro individuální vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání?

  • Ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Vše by mělo vycházet z RVP PV.
  • Způsob, termíny ověření očekávaných výstupů (včetně náhradních termínů) stanoví školní řád dané MŠ.
  • Ověření musí proběhnout v období od 3. do 4. měsíce o začátku školního roku (tj. listopad nebo prosinec).
  • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
   
  1. Jak bude ověřování vypadat, z čeho může MŠ vycházet?

  • Způsob ověřování závisí do jisté míry na jednotlivých MŠ.
  • MŠ vyhodnotí, zda zákonný zástupce postupuje dle doporučení, která dostal před zahájením individuálního vzdělávání.
  • MŠ plní také funkci diagnostickou, proto by měla být s dětmi vyhotovena i pedagogická diagnostika, na základě které by škola doporučila další postup a také třeba návštěvu školského poradenského zařízení.
   
  1. Může ředitel MŠ domácí předškolní vzdělávání mému dítěti ukončit?

  Ano. Ředitel MŠ individuální vzdělávání ukončí, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Jiné důvody k ukončení IV v rámci povinného předškolního vzdělávání zákon neuvádí. Odvolání se proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek, dítě by muselo zahájit pravidelnou docházky do MŠ od následujícího dne. Opětovně nelze již dítě individuálně vzdělávat (v předškolním vzdělávání).
   
   
  1. Jsou i jiné způsoby ukončení individuálního vzdělávání?

  Ano. Na žádost zákonného zástupce dítěte a následnou realizací denní docházky nebo nástupem k povinné školní docházce.
   
   
  1. Hrozí mi nějaké sankce, pokud se s dítětem nedostavím k zápisu nebo bude zanedbávat povinné předškolní vzdělávání?

  Ano. Spádová škola obdrží v předstihu seznamy dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Úkolem ředitele je ověřit, zda zákonní zástupci tuto povinnost splnili a přihlásili dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokuta za nesplnění může být do výše 5.000,- Kč.

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : info@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026