Projekt Škola pro všechny

 
Název projektu                                Škola pro všechny
 
Registrační číslo projektu            CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814
 
Webové stránky projektu           www.inkluzedecin.cz
 
Obsah projektu                               Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.
 
Cíl projektu                                       Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce pracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Projekt opět síťuje všechny mateřské školy zřizované městem Děčín, celkem 10 MŠ. Zde usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.
 
Rozpočet                                            Celkové náklady: 18 292 980,16 Kč

(podíl města Děčín – 914 649,01 Kč)

 

Termín realizace             01.09.2018 – 31.08.2020
 
 

Konzultační pracovník pro MŠ Krásný Studenec:

Petra Šantrůčková +420778494586

Liché pondělí: 6:30 - 9:30

Sudé pondělí: 13:00 - 16:00

 

Konzultační pracovník pro MŠ Moskevská:

Bc. Kateřina Roučková +420776413484

Liché pondělí: 6:30 - 9:30

Sudé pondělí: 13:00 - 16:00

 

Konzultační pracovník pro MŠ Thunská:

Bc. Oldřiška Zemanová +420720225533

Liché úterý: 6:30 - 9:30

Sudé úterý: 13:00 - 16:00